dimecres, 15 de setembre de 2010

Inici dels treballs pel control de la vegetació helofítica.

Finalment s’han iniciat els treballs de control de la vegetació de l’estany Europa. Un cop sec i endurit el terreny ha pogut accedir el tractor per fer les feines de segar. Una cop s’hagi secat es triturarà i embalarà i, després passarà a formar part de la tanca perimetral del mateix recinte. Aquests treballs encara podran durar uns quants de dies.

dimecres, 8 de setembre de 2010

Temps d’espera.

Bany de fang d'un senglar
Marques del pel del senglar sobre les argiles

Aquests dies el Sistema d’Aiguamolls Construïts s’està secant, es fa per poder realitzar les tasques de manteniment de la vegetació helofítica. Com el secat és lent i el manteniment es realitzarà amb maquinària pesada, encara estarem unes quantes setmanes fent el manteniment.

Durant els dies que hi hagut el fang, alguns dels visitants hi han deixat les seves empremtes en el fang. Pel que fa als mamífers que hem vist us donem aquest llistat .:
Lludriga (Lutra lutra)
Senglar (Sus scrofa)
Guilla (Vulpes vulpes).
Daina (Dama dama)
Rata grisa (Rattus norvegicus)
Teixó (Meles meles)
Com podeu veure és un lloc visitat per la fauna més característica dels aiguamolls!