divendres, 14 de gener de 2011

El retorn de la vida alada

D’ençà l’últim brot de botulisme d’aquest estiu, el SAC ha estat en permanent espera d’inundació. Aquest s’ha perllongat més del natural per diferents motius. Un cop el retorn de les aigües a les cel·les i estany Europa, ara fa uns tres mesos, l’avifauna aquàtica que l’ocupava era escassa i només manifestada per aquelles espècies més oportunistes, com ara la polla d’aigua. En èpoques nadalenques tot regal és bo, i en aquest cas l’arribada d’una trentena de fotges han servit per alegrar el sistema de vida. L’explicació arrenca en la tardança de la inundació, ja que es va produir massa tard. Aquesta, amb les baixes temperatures que no han permès fins al moment, que els organismes vius que alimenten a les aus, es proliferessin de manera prou adequada. Poc a poc, el retorn de la vida alada és ja una realitat.


Foto: Àlex Ollé