dimecres, 23 de juny de 2010

S’ha acabat l’excés de clorofícies a les cel•les.

Durant els darrers mesos hi ha hagut un recobriment de la lamina d’aigua per algues verdes (Clorofícies). Aquest tema ens tenia preocupats, però també volíem veure com el sistema reaccionava sol. Ara amb uns pocs dies, han desaparegut quasi totalment. El fet més important que hi ha hagut durant aquests dies ha estat el restabliment del flux continu d’aigua dins del sistema.
Aquest fet millora molt el nivell de l’oxigen dissolt a l’aigua. Dies enrere s’observaven unes elevacions de la concentració de l’oxigen dissolt durant el dia, i aquesta mateixa concentració havia de baixar durant la nit, tot això es produeix per la pròpia activitat fotosintètica i de la respiració pròpia de les algues i representa un cert desequilibri o fràgil equilibri. Per la mateixa raó també es produeix un increment del pH de l’aigua.
Aquesta darrera setmana s’estan recuperant els valors normals de tots aquests paràmetres tan importants per mantenir unes condicions biològiques òptimes dins del sistema d’aiguamolls construïts.

dilluns, 7 de juny de 2010

El nitrogen del SAC

Autor: Ramon Faura

El nitrogen és un dels principals components de la matèria orgànica, i que en els processos de depuració s’intenta transformar per que els efluents de les depuradores en tinguin unes concentracions baixes i d’aquesta manera minimitzar l’impacta ambiental.

El que si cal saber, és que el N passa d’un compartiment a l’altre de la naturalesa, però sempre hi és. En el cas del SAC ens arriba amb l’aigua de l’EDAR, i les plantes, junt amb tots els organismes microscòpics que hi viuen, el van transformant incorporant-lo en els seus teixits en una forma nova de vida i de N.

Aquest any part d’aquest N transformat en balca ha estat extret i transformat en tanca perimetral. També part d’aquest N transformat en aliment pels ocells surt volant. L’exemple el podeu veure en aquest cranc (P.clarkii) que és consumit per la nostra amiga la cigonya.

dimecres, 2 de juny de 2010

El SAC, dotze anys enrere

Per cortesia del Prof. Rafael Mujeriego (UPC) us podem mostrar unes imatges del SAC preses el dia 4 de juny de 1998, poques setmanes després d'haver estat posat en servei, quan va ser visitat pels participants en les jornades tècniques "La gestió de l'aigua regenerada", organitzades pel CCB.

En aquestes fotos es pot veure la primera vegetació aquàtica emergent i també com els camins i marges estan despullats de vegetació, i com la ufanosa tanca de tamarius actual és encara inexistent.