dimecres, 23 de juny de 2010

S’ha acabat l’excés de clorofícies a les cel•les.

Durant els darrers mesos hi ha hagut un recobriment de la lamina d’aigua per algues verdes (Clorofícies). Aquest tema ens tenia preocupats, però també volíem veure com el sistema reaccionava sol. Ara amb uns pocs dies, han desaparegut quasi totalment. El fet més important que hi ha hagut durant aquests dies ha estat el restabliment del flux continu d’aigua dins del sistema.
Aquest fet millora molt el nivell de l’oxigen dissolt a l’aigua. Dies enrere s’observaven unes elevacions de la concentració de l’oxigen dissolt durant el dia, i aquesta mateixa concentració havia de baixar durant la nit, tot això es produeix per la pròpia activitat fotosintètica i de la respiració pròpia de les algues i representa un cert desequilibri o fràgil equilibri. Per la mateixa raó també es produeix un increment del pH de l’aigua.
Aquesta darrera setmana s’estan recuperant els valors normals de tots aquests paràmetres tan importants per mantenir unes condicions biològiques òptimes dins del sistema d’aiguamolls construïts.

Cap comentari:

Publica un comentari