divendres, 22 de juliol de 2016

Bons dies per l’observació i la fotografia.

Foto.: Ramon faura

Hem iniciat una reducció del nivell de l’aigua de tot els sistema d’aiguamolls construïts de forma progressiva i d’aquí uns dies(setmanes) l’assecarem totalment.

Aquesta maniobra es fa per diferents motius, els ecosistemes aquàtics mediterranis durant l’estiu és quan tenen els seus nivells més baixos, mantenir aquest ritme de fluctuacions naturals es bo pel propi ecosistema, ja que li dona caràcter i tots els organismes que hi habiten hi estan adaptats. Heu de pensar que cada setmana es fa un seguiment analític de les condicions físico-químiques d’aquestes aigües, aquestes analítiques ens orienten per gestionar correctament el sistema. Entre els beneficis que comporta tenim que amb aquesta maniobra evitem l’aparició dels indesitjats brots de botulisme, els quals, apareixen amb les condicions anòxiques de les aigües, aquestes beneficiarien el desenvolupament del bacteri anomenat Clostridium botulimun responsable de les morts d’aus aquàtiques.  Altres beneficis que comporta l’assecament del sistema és per la desnitrificació atmosfèrica del sòl. Finalment no cal dir que hi ha un benefici ambiental, si la baixada no es fa sobtada inicialment les ardeids tindran accés a molt recursos alimentaris i tot darrera els limícols, i perquè no dir dels beneficis “culturals”, a partir d’ara sobre una finestra per tots els fotògrafs i naturalistes per poder fotografiar i observar a tota aquesta fauna, ja que les concentracions que es produiran seran de ben segur espectaculars.